Armutta Entegre Mücadele Yolculuğu

Yazar: Emre Eren Muslu
 

Özet
 
Verim kayıplarına neden olan zararlılar ve hastalıklar ile mücadelede kimyasal mücadele ilk sırada yer almaktadır. Gıda üretiminde önemli olan iki konu; gıda güvenirliği ve sürdürülebilirlik son derece önemlidir. Her geçen yıl artan kimyasal kullanımı doğada geri dönüşü olmayan sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle de son yıllarda hastalık ve zararlıların direnç geliştirmesi ile kimyasal mücadelenin, mücadelede yeterli olmadığını göstermektedir. İhtiyacımız olan çözüm ise Entegre Mücadele’de yer almaktadır. Entegre mücadele, "Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir" şeklinde tanımlanmaktadır.
 
Anahtar kelimeler: Kalıntı, Direnç, Organik Tarımda Kullanılan İlaçlar, Doğal Bitki Koruma, Organik ilaçlar, Sıfır Kalıntı, Vita Longa, AgrobestGrup, Cedriks, Biyolojik mücadele, Mikrobiyal fungusit, Entegre ürün yönetimi, Organik tarım, Nimbecidine, Priority, Nostalgist BL, Green Miracle
 

 
Artan dünya nüfusu ile ihtiyacımız olan besin ihtiyacının karşılanması için birim alandan alınan verimin arttırılması yönünde birçok çalışma yapılmaktadır. Verim kayıplarına neden olan zararlılar ve hastalıklar ile mücadelede ise ne yazık ki kimyasal mücadele ilk sırada yer almaktadır. Bu durum ise daha da önemli olan iki konunun; gıda güvenirliği ve sürdürülebilirliğin doğmasına sebep olmuştur. Her geçen yıl artan kimyasal kullanımı doğada geri dönüşü olmayan sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle de son yıllarda hastalık ve zararlıların direnç geliştirmesi ile kimyasal mücadelenin, mücadelede yeterli olmadığını göstermektedir. İhtiyacımız olan çözüm ise Entegre Mücadele’de yer almaktadır. Entegre mücadele, "Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir" şeklinde tanımlanmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda, armut yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı bölgelerde Armut Psillidi’ne (Cacopsylla pyri L.) karşı ilaçlama sürelerinin bir haftaya kadar düşmesi, hatta bazı bölgelerde ise üç güne kadar düşmesi, ilaç dozlarının arttırılması ve çoklu karışımlar yapılmasına rağmen zararlı ile mücadelede başarı sağlanamamıştır. Artan maliyetler karşısında ezilen üreticilerimiz ise çözüm yolu bulmakta zorlanmışlardır. Antalya’nın Korkuteli İlçesindeki Teknik Mühendislerimizin kontrolündeki bahçelerde ise üçüncü yılına giren Entegre Mücadele Programı’nda ilaçlama süreleri 32-35 güne kadar çıkmayı başarmış ve maliyetler yarı yarıya düşmüştür.

Entegre Mücadele Programı; hiç ilaç atmamak ya da kimyasal ilaçları kullanmamak değil, kimyasal ilaçlar yanında biyolojik ilaçları kullanmak ve en önemlisi doğal düşmanlara zarar vermeyen ilaçları tercih etmek ile başladığını belirtmek gerekmektedir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken ise tercih edilen ilaçlar olmaktadır. Çok kullanılan imidacloprid, acetamiprid gibi kimyasal ilaçlar yapraktan uygulanması halinde doğal düşmanlara ciddi zararlar vermekte ve zararlıların ilaçlara direnç geliştirmesi ile birlikte hızla artan popülasyonlarının önüne geçilmesinde zor durumda kalınmasına sebep olmaktadırlar. Doğal düşmanlardan ilk olarak, bahar başlangıcında uğur böcekleri (Coccinellidae sp.), Mayıs sonunda Chrysoperla carnea ve Haziran’da ise Anthocoris nemoralis çıkışları olmakta, artan avcı böcek popülasyonu ile zararlıların popülasyonu düşmektedir. Bu bağlamda program çerçevesinde Nisan-Mayıs aylarına kadar ruhsatlı istediğimiz ilaçları tercih edebilirken, faydalı böceklerin çıkışı ile seçtiğimiz ilaçlar faydalıları korumakta ve zararlılara etkili olan ilaçlar olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde tavsiye ettiğimiz Nostalgist BL (Beauveria bassiana), Priority (Paecilomyces fumosoreus), Nimbecidine, Safe T Side, gibi faydalılara zararsız ilaçlarımız programın başarı ile yürütülmesinde etkili oldukları tespit edilmiştir.
 
 
 
Entegre Mücadele Programı’nın Marmara Bölgesi’nde denemelerin yürütüldüğü Bursa/Gürsu ve Edirne/Havsa’daki üreticilerimiz bahçelerindeki durumdan duydukları memnuniyeti bildirmiş, bu işe önderlik ettikleri için de yaşadıkları haklı gururu göstermişlerdir. Korkuteli’de başlayan Entegre Mücadele Programı, bu yıl başarı ile sürdürülen Marmara Bölgesindeki çalışmalar ile diğer bölgelere de yayımı yapılmaktadır. Şüphesiz ki kimyasal kalıntının en aza düştüğü, verim ve kalitenin arttığı üretimimizde dünya çapında da söz sahibi olacağımıza inanmaktayız.
 

 
Abstract

The chemical management to combat the harms and diseases that cause loss of yields takes the first place. Two important issues in food production; food reliability and sustainability are extremely important. Increasing use of chemical every year causes irreversible problems in nature. Especially in recent years, the development of resistance to disease and pests has shown that chemical management is not enough for management. The solution we need is in the Integrated Management. The solution is that Integrated Management which is defined as "a harmful management system that harmonizes the population dynamics of harmful species and their environment, using all the appropriate methods and techniques in a harmonious manner, keeping the population density of harmful people below the level of economic harm".

Keywords: Residue, Resistance, Pesticides Used in Organic Farming, Natural Plant Protection, Organic Pesticides, Zero Residue, Vita Longa, Agrobest Group, Organic farming, Cedriks, Microbial Fungicide, Biological Control, Integrated Crop Management, Nimbecidine, Priority, Nostalgist BL, Green Miracle
 
Görseller:
  1. Armut.gen.tr

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.apelasyon.com sorumlu tutulamaz.