A'dan Z'ye Güvenilir Bitki Koruma’nın yeni adı: Vita Longa® Projesi

Yazar: Onur Pangal
 
Dünya nüfusunun giderek artması ile beraber beslenmemiz için gerekli olan besin ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Mevcut tarım alanlarının artmayacağı öngörüsü ile bu gıda ihtiyacı, mevcut tarım alanlarından sağlanacaktır. Tarımda birim alandan en fazla verimi alabilmek, tarım arazilerinin iyileştirilmesi, yüksek verime sahip çeşitlerin kullanılması, bitki beslemeden en yüksek oranda fayda sağlayarak ve en önemlisi verim ve kalitede kayıplara neden olan zararlı organizmalar ile mücadele ederek gerçekleştirilebilmektedir. Burada karar verilmesi gereken nokta bugün için yüksek verim elde ederken insan sağlığına, üretim yaptığımız alanlara ve geleceğimize zarar verip vermediğimizdir. Bugün üretimde kullanılan kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri ortadadır. Birçok kurum, kuruluş ve özel sektör bu ters etkilerin azaltılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda teknolojinin gelişmesi ile beraber çok daha fazla alternatif üretilirken özellikle entegre yani bütünleşik mücadele ve besleme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

Bizlerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için Agrobest Grup olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bu nedenle geniş bir ürün portföyüne sahip Vita Longa® projesi ile AR-GE odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. AgroBest Grup olarak, Vita Longa® projesinin bize kazandırdığı bakış açısıyla günümüz teknolojisini kullanarak yürütülen AR-GE çalışmaları ile bir Türk firması olarak tüm dünyaya hizmet etmekte kararlıyız.

Vita Longa® bitkilerde kullanıldığında insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen özel ürünlerin bulunduğu ve Agrobest Grup tarafından yürütülen projeye verilen isimdir. Vita Longa® 'Uzun Yaşam' anlamına gelmektedir. Vita Longa®, doğal ve çevreye dost sağlıklı bitki, güvenilir gıda kelimelerinin bir şemsiye altında toplandığı, bitki koruma ürünlerine güncel bir yaklaşımdır. Vita Longa® ürün yetiştirme sürecinde uygulanan geleneksel bitki koruma yaklaşımlarına ek olarak, doğanın bize sunduğu biyolojik ürünlerin kullanımını ve bunun yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

Agrobest Grup olarak bizler önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünya genelinde önemli bir pazara sahip olacağını öngördüğümüz bu grubu, gerek Türk çiftçisine gerekse ihracat yaptığımız 17 ülkedeki üreticilere sunarak onların gelişen ekonomide yenilikleri takip etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vita Longa® ürünlerinin sağladığı fayda üretici, bayi, komisyoncu, ihracatçı, tüketici ve doğaya yansıyacaktır. Hedefimiz tarımsal faaliyet içerisinde bulunan tüm birimlerin Vita Longa® ürünlerinden faydalanmasını sağlamaktır.

Bir zararlı organizmayı öldürecek veya durduracak, bitki gelişimini ve sağlığını destekleyerek verim artışı ile birlikte market değeri yüksek ürünlerin alınması hedeflenmektedir. Hali hazırda bu kapsamda 7 adet mikrobiyolojik ve 1 adet botanik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mızdan ruhsatlı bitki koruma ürünümüz bulunmaktadır. Diğer ürünlerimizin Türk tarımının hizmetine sunulması için ruhsatlandırma ve AR-GE çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Topraktan, bitkinin en üst noktasına kadar koruma sağlayacağımız bu ürünler ile daha az kimyasal kullanılarak verim ve kalite kayıplarının önüne geçilecektir.

Vita Longa®projesi altını çizdiğimiz gibi yenilikçi ve sürekli yenilenen bir projedir. Biz, bu projede insan sağlığını, bitki sağlığı ve doğayı korumayı amaçladık. Bu yolda da kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yürütülen çalışmalarda geri dönüşler çok memnun edici. Bizim ile hareket eden ve etmek isteyen üretici ve iş ortaklarımızın sayısı her geçen gün artmakta.

Bitki koruma yönünde iki noktada çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. İlk konu hepimizi yakından ilgilendiren ‘Kalıntı’ problemi, ikinci hassasiyet gösterdiğimiz konu da hastalık ve zararlılarda oluşan ‘Direnç’. Biz hazırladığımız tüm reçetelerde bu iki konuya çözüm olmaya çalışıyoruz.

Biz, profesyonel ya da amatör amaçlarla yapılan üretimlerde yaşanan sorunlara çözüm oluşturuyoruz. Çok büyük işletmeler de amatör üretim yapanlar da bu sistemde aradıklarını bulacaklardır. Hem bitkilerini hem de doğayı koruyacaklardır. Birçok kişiyle sohbet ve tanışma imkânı buluyoruz. Temelde bir bitkisi olan da, 1000 dekarlık alanda üretim yapan da aynı sıkıntıları yaşıyor. İkisinin arasında tek fark ölçek farkı. Etkin bir bitki koruma yapmak ortak hedefleri. Biz, hem etkin bitki koruma sunuyoruz hem de doğal olan ürünler ile bunu gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle sloganlarımızdan biri ‘Bitki Korumanın En Doğal Hali Vita Longa®
 
Ürünlerimizden de kısaca bahsetmek isteriz;

Ovnier®, içerisinde Ampelomyces quisqualis'in konidiospor ve misel parçacıklarını içeren biyolojik bir fungisittir. 1 ml'sinde 2x106 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizm, Rekabet, Antibiyosis olanOvnier® Erysiphe spp., Blumeria spp., Oidium spp., Sphaerotheca spp., Microsphaera spp., Uncinula spp., ve Leveillula spp. gibi bir çok külleme etmenine karşı etkilidir.

Cedriks®, içerisinde bir rhizobacter olan Pseudomonas fluorescens'in hücrelerini içeren mikrobiyal bir fungisittir. 1 ml'sinde 1,5 x 108 bakteri hücresi bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Rekabet, Antibiyosis, Siderofor etki, Dayanıklılığın uyarılması (PGPR) olan Cedriks® Pyricularia oryzae, Alterneria spp., Mycosphaerella grasicola, Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii ve Sclerotinia homoeocarpa gibi kök çürüklüğü yapan bir çok etmene karşı etkilidir.

Bio Cure F®, içerisinde Trichoderma viride'nin spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir fungisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Rekabet, Hiperparazitizm olan Bio Cure F® Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii ve Sclerotinia homoeocarpa gibi kök hastalıklarına ve diğer hastalıklara neden olan etmenlere karşı etkilidir.

BIO NEMATON®, içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces lilacinus'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir nematisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizm olan BIO NEMATON® Meloidogyne spp., Heterodera spp., Radopholus spp., Tylenchulus spp. gibi köklerde zarar yapan bir çok Nematod türüne karşı etkilidir.

Nibortem®, içerisinde entomopatojen bir fungus olan Verticillium lecanii'nin spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir insektisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizmdir. Nibortem® Bemisia tabaci, Aphis spp., Planococcus spp., Aonidiella aurantii, Thirips spp., Frankliniella spp., Sciothrips spp., Dialeurodes cardamom, Liriomyza spp. gibi bir çok sokucu emici ve diğer böcek türlerine karşı etkilidir.

NOSTALGİST BL, içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Beauveria bassiana'nın spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir insektisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizmdir. NOSTALGİST BL Helicoverpa spp., Spodoptera spp., Phthorimaea operculella, Tuta absoluta, Earias spp., Leptinotarsa decemlineata, Agriotes spp. gibi yaprak, meyve ve toprak altında zarar yapan birçok böcek türüne karşı etkilidir.

Priority®, içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces fumosoroseus'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir akarisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizm olan Priority® Tetranychus spp., Panonychus spp., Byrobia spp., Phytonemus spp., gibi kültür bitkilerinde sorun olan birçok kırmızı örümcek türüne karşı etkilidir.

Nimbecidine®, içerisinde asıl olarak soğuk pres yöntemi ile elde edilmiş 0,3 g/L Azadirachtin ve Meliantriol, Salanin, Nimbin gibi diğer terpenoidleri   kapsayan limonoidleri ihtiva eden botanik bir insektisittir. Nimbecidine® geniş etki spektrumu olan bir üründür. Nimbecidine® bitki özlü doğal bir insektisittir. Nimbecidine® zararlılara karşı dayanıklılık sorunu oluşturmaz. Nimbecidine®'nin parazit ve predetörlere karşı olumsuz bir etkisi yoktur. Nimbecidine® Entegre mücedelede güvenle kullanılabilecek bir moleküldür. Etki Mekanizması; Beslenmeyi engelleyici, Uzaklaştırıcı, Yumurta bırakmayı engelleyici, IGR, Sterilant özelliklerine sahip, Nimbecidine Beyaz sinek, afit, trips, unlubit, güve larvaları ve Cicadellidae ‘ye bağlı bir çok türe karşı etkilidir.
 
Özet

Vita Longa®, ürün yetiştirme sürecinde uygulanan geleneksel bitki koruma yaklaşımlarına ek olarak doğanın bize sunduğu biyolojik ürünlerin kullanımını ve bunun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Vita Longa® projesi altını çizdiğimiz gibi yenilikçi ve sürekli yenilenen bir projedir. Biz projede insan sağlığını, bitki sağlığı ve doğayı korumayı amaçladık. Bu yolda da karalı adımlara ilerliyoruz. Bitki koruma yönünde iki noktada çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. İlk konu hepimizi yakından ilgilendiren ‘Kalıntı’ problemi, ikinci hassasiyet gösterdiğimiz konu da hastalık ve zararlılarda oluşan ‘Direnç’. Biz hazırladığımız tüm reçetelerde bu iki konuya çözüm olmaya çalışıyoruz.

Abstract

In addition to plant protection approaches, Vita Longa® envisages the use and spread of biological products that nature offers us.

Like the Vita Longa® projection, it is an innovative and constantly renewing project. We aimed to protect human health, plant health and nature in the project. In this way, we are moving on to some stiff steps. We are not trying to be a solution partner in two points in terms of plant protection. The 'Residual' problem, which is closely related to all of us at first sight, 'Resistance', which occurs in diseases and harms which we show second sensitivity. We are trying to solve these two issues in all the prescriptions we have prepared.
 
Anahtar kelimeler: Kalıntı, Direnç, Organik Tarımda Kullanılan İlaçlar, Doğal Bitki Koruma, Organik ilaçlar, Rezidü, Sıfır Kalıntı, Vita Longa, AgrobestGrup, Nimbecidine, neem, neem yağı
 
Keywords: Residue, Resistance, Pesticide Used in Organic Farming, Natural Plant Protection, Organic Pesticide, Residue, Zero Residue, Vita Longa, Agrobest Group, Nimbecidine, neem, neem oil

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.apelasyon.com sorumlu tutulamaz.