Tarımdaki Yeniliklerin Kaynağı Nedir? (Where Might Farming’s Innovation Come From?)

Yazar: Jane CRAIGIE
 
Yüzyıllar boyu, yeni teknolojiler ve yaratıcı yenilikler, tarım alanında kaydedilen ilerleme açısından çok önemli olmuştur. Bilim insanları, mucitler ve genetik bilimcilerin başarılı çalışmaları olmasa ve hala mevcut bitki ve hayvan ırklarının 10500 yıllık atalarını veya M.Ö. 10000'li yıllara ait buğday çeşitlerini yetiştiriyor olsaydık şuan acınacak bir durumda olurduk. Tarım alanındaki ilerlemeler özellikle son 100 yılda şaşırtıcı derecede planlı ve hızlı bir şekilde gelişmiş, bu da tüm toplumun ve besin tedarik zincirinin faydasına olmuştur.
 
Gıda üreticisi ve çevre yöneticileri olarak çiftçilerin önünde bazı büyük zorluklar var. Öyleyse önümüzdeki on yıllar için yenilik ufku nasıl şekillenecek? Brexit sonrası gerçekleşecek politika değişiklikleri Birleşik Krallık çiftçilerinin teknolojiye erişimini artırabilecek mi?
AB'den ayrılma konusuna içgüdüsel olarak karşıyım. Ancak, ayrılma kararı verildikten sonra da Birleşik Krallık tarımının inovasyon yanlısı bir siyasi ortamda faaliyet gösterebilmesini sağlamak için emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerlememiz gerektiği kanaatindeyim. Bence hükümetlerimize baskı yapmamız gereken iki nokta var. Birincisi, yeni teknolojilere ilişkin alınacak kararlar bilime dayanmalıdır. AB'nin zirai mücadele ilaçlarına dair aldığı iptal kararlarının çoğu, gerçekler temelinde değil duygular ve kamusal hassasiyetler nedeniyle alınmıştır. İkincisi ise, Avrupa ve yeni küresel pazarlarla ticaret yapma ihtiyacımız göz önüne alındığında, ticaretin önünde engel oluşturabilecek veya güçlü İskoç yiyecek ve içecek markalarımıza zarar verebilecek yeni teknolojileri onaylayamayacağımızdır.
 
Bu nedenle, diğer alanlarda katedilen ilerlemeler göz önüne alındığında geleneksel biyoteknoloji Birleşik Krallık için artık kabul edilemez olabilir, ki bu da kötü bir şey değildir.
 
İşte Gelecekte Birbiriyle Rekabet Edecek Birkaç Yenilik

Monsanto firması, RNA interferansı (RNAi) biyoteknolojisini araştırıyor. Söz konusu teknoloji, kanser genlerinin tıbbi olarak hedeflenmesi amacıyla 15 yıl önce geliştirilmiş bir tekniktir. Basitçe anlatmak gerekirse RNAi, hastalığa neden olan genleri sessizleştirerek etkisini gösterir. Genetiği değiştirme (GD) işlemindeki hücre düzeyindeki manipülasyonun aksine, RNAi bir zararlı bitki veya böceği yok etmek amacıyla mahsullerin üzerine püskürtülebilmektedir.
 
CRISPR (Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri), herhangi bir hayvan veya bitki türündeki istenmeyen DNA dizilerinin genom düzenlemesi yoluyla arzu edilen DNA dizileriyle değiştirilmesini mümkün kılan yeni bir teknolojidir. CRISPR teknolojisinin yasalar söz konusu olduğunda avantajlı olduğu iki argüman mevcut. Birincisi, bu teknoloji insan hastalıklarının tedavisinde büyük fayda sağlayabilir. İkinci olarak da, genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı yürütülen kampanyalarda sıklıkla karşı çıkılan yabancı tür DNA'larının başka organizmalara eklenmesinin de önüne geçmektedir.
Nanoteknoloji de, tarım adına büyüleyici başka bir araç olabilir. Özellikle nano 'sensörler' oldukça ilginç. Bu "mikro kaydediciler", sulama sistemlerini otomatik olarak kontrol etmek üzere topraktaki nem açığını izleyebilmekte veya gıda kontaminasyonunu göstermek için gıda ambalajlarında kullanılabilmektedir.
 
Son olarak, 3 boyutlu yazıcılar geleneksel tarıma hem katkıda bulunabilecek hem de onunla rekabet edebilecektir. Olumlu tarafından bakıldığında, bu yazıcıları kullanarak hâlihazırda makineler için yedek parça basabiliyoruz. Ancak, gıdaların 3 boyutlu olarak basılması büyük bir tehlike oluşturabilir. Şuan için meyveler 3 boyutlu olarak başarılı bir şekilde basılmış olmakla birlikte New York'taki bir restoran zincirine 3D pizza yazıcı kurmuş BeeHex adında bir şirket bile bulunmaktadır.
 

Where Might Farming’s Innovation Come From?

For centuries, new technologies and creative innovation have been pivotal for agricultural progress. Without the advances of scientists, inventors and geneticists, we’d be in a woeful state if we were still farming the 10,500-year old ancestors of our current breeds; or were still growing the ancient wheat cultivars dating back to 10000BC.

Agricultural progress has been staggeringly clever and rapid over the last 100 years, benefiting the whole of society and the food supply chain. 

As food producers and environmental managers, farmers have some mighty challenges ahead, so, what’s the innovation horizon looking like for the coming decades? Could post-Brexit policy changes improve technological access for UK farmers?

I have a visceral objection to leaving the EU. But, having made the decision to leave, we now have to move forward decisively to make sure that UK farming can operate within a pro-innovation political environment.

I think there are two points we should be pressing our Governments for. The first is that new technology approvals should be based on science. Many of the EU’s revocation decisions, e.g. on agrochemicals, have been driven by emotion and public sentiment, not fact.

The second is that we cannot approve new technologies that could create barriers to trade, nor harm our strong Scottish food and drink brands, given our need to trade with Europe and new global markets.

For this reason, traditional biotechnology may be permanently unacceptable for the UK, which may not be a bad thing, given the advances being made in other areas. Here’s a few contenders for our future.  

Monsanto has been researching RNA Interference (RNAi) biotechnology. It is a technique that was founded 15 years ago for medicinal targeting of cancer genes. Put simply, the RNAi works by silencing genes that cause disease. And unlike the cell-level manipulation of GM, RNAi could be sprayed onto a crop to control a pest or weed.

CRISPR is another recent innovation with the capability to replace undesirable DNA sequences with desirable ones by specific gene-editing in any species of animal or plant. CRISPR has a couple of winning arguments when it comes to regulation; one, it could be hugely beneficial for treating human diseases and, two, it avoids the controversial inclusion of foreign species DNA so widely detested in anti-GM campaigners.

Nanotechnology could be another fascinating tool for farming. Nano ‘sensors’ are particularly intriguing. These ‘micro-recorders’ could monitor soil moisture deficit to automatically control irrigation systems, or could be used in food packaging to indicate food contamination.

Finally, 3D printing could both help and compete with conventional farming. On the plus side, we can already print spare parts for machinery. But, a threat could come from the 3D printing of foods…in addition to the successful printing of fruit, there is even a company called BeeHex that has installed a 3D pizza printer in a New York restaurant chain. Food for thought… excuse the pun!

Görseller:
  1. Huffington Post
  2. Inter-American Development Bank

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.apelasyon.com sorumlu tutulamaz.