EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ

ETO, ülkemizde ekolojik (organik, biyolojik) tarımın bir şemsiye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuştur. Günümüze dek ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda kısa kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemiş, fuarlara katılmış, eğitim materyalleri hazırlamış, 1999, 2001, 2006 ve 2010 yıllarında dört Türkiye Ulusal Organik Tarım Sempozyumu, 2010 ve 2013 yıllarında Türkiye Ulusal Organik Hayvancılık Kongrelerini düzenlemiş ve özellikle hassas alanlarda organik tarımın benimsenmesine ve kapasite geliştirmeye yönelik birçok ulusal - uluslararası proje yürütmüş ve ortak olarak projelerde görev almıştır.

ETO, 2007 yılında kuruluşunun 15. yılına girdiğinde Türkiye’de organik tarımın gelişmesine katkıda bulunmak için başlangıcından bu yana üstlenmiş olduğu misyonu daha etkin bir şekilde yürütmek için bünyesindeki çok değerli üyelerinin katılımıyla komiteler oluşturmuştur. 2010 yılına gelindiğinde komite sayısı 5’ye çıkmıştır. 2013 yılında yapılan yönetim kurulunun seçiminin ardından da İzmir’de  ETO Genel Merkez Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Halen  görevde olan ETO onursal başkanı, genel merkez yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilgili komitelerin başkanları aşağıda verilmiştir.

18.IFOAM, Organik Dünya Kongresi” ,13-15 Ekim, 2014-İstanbul 

 • Onursal Başkan Prof. Dr. Uygun Aksoy
 • Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ertem
 • Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve  İletişim ve Şubeler Komitesi Başkanı Zafer Göynügür
 • Eğitim ve Araştırma Komitesi Başkanları Dr. Muazzez Cömert ve Mehmet Emin Ergün
 • Projeler Komitesi Başkanı Nebahat Kılıç
 • Standartlar Komitesi Başkanı Osman Çetin
 • Mali İşler Komite Başkanı Fatma Karakan
Derneğin 2007 başında seçilen yeni yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programıyla organik tarımın tüm yurt çapında geliştirilerek yaygınlaştırılması, organik ürün pazarının genişletilmesi, ülkemizin organik tarımla ilgili yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde temsil edilmesi konuları öncelikle ele almıştır. Bu amaçla 2009 yılından itibaren şübeleşme çalışmalarına önem vererek Adana, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Yalova ve Diyarbakır gibi Turkiye’nin birçok sehrinde bölgeleri temsilen yeni şubeler açmıştır.

“ETO Şube temsilcileri atölye çalışmaları”, 13-15 Nisan 2015, İzmir 
 
ETO Derneğinin Amacı
 
 • Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak;
 • Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak;
 • Üniversiteler, araştırma kurumları ve benzeri müesseselerle gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak;
 • Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek;
 • Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; Sertifikasyon ve teftiş aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak;
 • Dernek logosunun iç ve dış pazarlarda denetimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak;
 • Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;
 
 • Ekolojik tarım dalında faaliyet gösteren kişilerin  (teknik eleman, üretici, işleyici, tüccar ve tüketici) fonksiyonel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, sempozyum, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler, kurslar açar ve bu gibi yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere katılır;
 • Ekolojik üretim ve ilgili alanlarda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için bu konuda çalışmalar yapan üniversiteler, araştırma kuruluşları, resmi ve özel kişi, ve kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapar;
 • Ekolojik tarım ürünlerinin dernek logosu ile kullanılması ve markanın yasal; belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmasını kontrol eder;
 • Ekolojik tarıma uygun tarım politikaları ve stratejiler geliştirir ve ilgili kişi ve kuruluşlara iletir ve tavsiyede bulunur;
 • Ekolojik ürünlerin iç ve dış satışa yönelik tanıtımını sağlar ve tüketimini teşvik edici çalışmalarda bulunur. İlgili kanun ve yönetmeliğin yürütülmesi hususunda yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurar, talep edildiğinde söz konusu bu kurumların çalışmalarına katkıda bulunur ve gereğinde aktif rol alır;
 • Amaçlarıyla ilgili olan her türlü hukuki ve mali işlemleri yapabileceği gibi, dernek tüzel kişiliğinin amacı olan işlemlerin yerine getirilebilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ayni hakları edinip satabilir ve/veya kiralayabilir. Hukuki hükümler ve şekiller çerçevesinde bunlarla ilgili her türlü temellük ve tasarruf işlemlerini yapabilir;
 • Dernek genel kurul kararıyla amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak vakıf, şirket, kooperatif, birlik, ekonomik işletme kurabilir, mevcut olanlara katılabilir, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir;
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür;
 • Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar, yürütür ve yardımlaşır.

“ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI” eğitimi, 26-28 Mayıs 2014, Ören, İzmir
 
ETO, 2011 yılından bu yana FIBL ortaklığı ile devam eden Türk-Alman İşbirliği ile Organik Tarım Projesi kapsamında, sorumlu ve uygulayıcı kişilere T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da desteği ile organik ürünlerin kalite ve güvencesi için gerekli bilgi aktarımları yapılarak, Türk menşeili organik ürünlerin güvenli ve sürdürebilir ihracat faaliyetleri için zemin oluşturulmasına katkı verilmektedir.

“Organik Üretici Pazarlarına Yönelik Harmonize Kurallar ve Kontrol Prosedürleri Önerileri” 20 Ocak 2015, Ege İhracatçı Birlikleri, Alsancak, İzmir

Sertifikasyon Kuruluşları Çalıştayı, 22-23 Ocak, 2014, ETO ofisi, Bayraklı, İzmir

ETO,  13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen  “18. IFOAM DÜNYA ORGANİK KONGRESİ’nde” 11 Ekim, 2014 Cumartesi günü “Türkiye’de Organik Sektörün Önündeki Zorluklar” başlıklı bir ön konferans düzenlemiştir. Bu ön konferans ile Türkiye’de organik sektörün nasıl güçleneceği ve gelişeceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Önerilerde paydaşlar ile birlikte Türkiye Organik Tarım Eylem Planı (2013-2016) hedeflerinin nasıl işleneceği ve başarılacağı ortaya koyulmuştur. Bu amaçla, Türkiye’de organik sektörün ulusal ve uluslararası mevcut durumu, gelişimi, yaşadığı zorluklar, yerel pazarlar, tekstil, organik ürün çeşitliliği vb. hakkında konuşmacılar sunum yaparak profil ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra 5 adet çalışma masası oluşturularak interaktif olarak bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Bu kapsamda çalışma masalarında tartışılan misyonlar: organik tarımda “Destek ve Stratejiler, Yerel Pazarlar, İhracat, Hayvansal Ürünler ve Tüketici Farkındalığıdır.
Türkiye’de Organik Sektörün Önündeki Zorluklar Ön Konferansı
11 Ekim 2014 Cumartesi, Yeditepe Üniversitesi Ataşehir İSTANBUL
 
ETO, halen Izmir Bayraklı’daki ofisinde tam zamanlı çalışan bir proje asistanı, bir sürdürebilirlik yöneticisi, bir Genel Merkez sekreteri ile aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. İzmir’de haftada bir gün kurulan Bostanlı ve Balçova organik semt pazarlarının da koordinatorlüğünü yapmaktadır.

Organik tarıma gönül veren herkese kapıları her zaman açık olan ETO’ya sizleri de bekliyoruz.

İletişim:
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Genel Merkezi
Mansuroğlu mah. 288/6 sokak Hasan Efendi Site No:2 C Blok Kat 4 Da:8
Manavkuyu – İzmir
Tel: 0 232 464 89 74 
Faks: 0 232 464 94 61
eposta: info@eto.org.tr
www.eto.org.tr

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.apelasyon.com sorumlu tutulamaz.