Murat YILDIZ

Murat YILDIZ
Murat YILDIZ - Ziraat Yüksek Mühendisi
 
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 
Doktora:
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Bitki Koruma, Fitopatoloji ABD - Devam ediyor
Yüksek Lisans: 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  Fen Bilimleri Ens., Bitki Koruma , Fitopatoloji, Mikoloji /2015
Lisans: 
Uludağ Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü / 2009

YAZILARI