Mesut Yüce YILDIZ

Mesut Yüce YILDIZ

Mesut Yüce Yıldız - Ziraat Mühendisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarımsal Yapılar Sulama lisans mezunudur. Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde yerel buğdaylar üzerine yüksek lisansısını yapmaktadır. Daha öncesinde İleri Bilim’de ekoloji üzerine yazılar yazmıştır. 

YAZILARI