2. Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara Swissotel'de

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) organizasyonunda; 2. Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara Swissotel'de gerçekleşiyor. 6 Panel oturumu ile 3 Keynote sunumunun gerçekleştirileceği konferans kamu ve özel sektör ile akademi dünyasını bir araya getiriyor.
 
Ayrıntılı Program  ve başvuru için: https://gift.org.tr/
 

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarım ve gıda politika yapıcılarının, karar alıcıların bilgi ve veri ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir sivil toplum inisiyatifidir. Kuruluş sürecinin ilk aşamasında, gönüllülük ve katılımcılık esasları dahilinde, sivil bir platform olarak doğan GİFT, paydaşların talep ve beklentileri paralelinde organik bir büyüme süreci sonucunda dernek tüzel kişiliğine kavuşmuş bir düşünce kuruluşudur. GİFT, çalışmalarını ilgili bütün tarafları kapsayacak şekilde, uluslararası kabul görmüş, bilime ve veriye dayalı politika enstrümanlarını kullanarak yürütmektedir.